Biuletyn Informacji PublicznejNasze strony

6:30 - 8:20 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące dzieci. Zabawa ruchowa ( ćwiczenia poranne ) . Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym. Zajęcia odpowiadające profilom grupy.

8:20 - 8:30 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania.

8:30 Śniadanie

9:00 - 10:00 Realizacja zadań edukacyjnych- zajęcia z całą grupą.

10:00 - 11:20 Praca z grupą. Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne i inne. Spacery, zabawy na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe. Zajęcia odpowiadające profilom grup

11:20 - 11:30 Czynności higieniczno- porządkowe. Przygotowanie do obiadu.

11:30 - Obiad

11:30 - 13:20 Relaksacja ( bajka, kołysanka ) Zabawy w kącikach zainteresowań. Praca z grupą, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci - zabawy dowolne). Zajęcia odpowiadające profilom grup.

13:20 - Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku.

13:30 - Podwieczorek

14:00- 16:30 Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym, obserwacja przyrody. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zajęcia odpowiadające profilom grupy. Zabawy dowolne. Ćwiczenia indywidualne . Rozchodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z rodzicami w miarę potrzeb.

Zajęcia dodatkowe realizowane poza podstawą programową w godzinach :

od 11:00 do 13:00 i od 15:00 do 16:30.

Organizacja pracy przedszkola


Godziny pracy w grupach przedstawiają się następująco:
- 3-latki 6.00- 16.30" Biedroneczki"
- 3-latki 7.00-15,00 "Żabki"
- 4-latki 6.00-14,00"Krasnale"
- 4-latki 7.00 - 15.00 "Motylki"
- 5-latki 7.00- 15.30 "Pszczółki"
- 6-latki 7.00 - 16.30 "Smerfy"
- 6-latki 7.00 - 15.30 "Miś Uszatek"
- 6 -latki 7.00 - 15.30 "Żaki"

Wychowawstwo w grupach pełnWychowawstwo w grupach pełnią :


-3-latki - "Biedroneczki" mgr Anna Witkowska , mgr Anita Zaćmińska
-3-latki - "Żabki" - mgr Joanna Ziemiańczyk
-4-latki "Krasnale" - mgr Monika Kalinowska , mgr Katarzyna Korbecka
-4 latki - "Motylki" -mgr Marta Gaweł, mgr Katarzyna Górzyńska
-5-latki - "Pszczółki" - mgr Dorota Pipczyńska
-5-latki - "Smerfy"- Anna Zwierzchowska, mgr Mariola Kowalska
-6-latki - Miś Uszatek" - mgr Ewelina Szymańska , mgr Elżbieta Ostrowska
-6-latki - "Żaki" -mgr Danuta Kamińska
-6-latki - "Sówki"- mgr Hanna Andryszczyk